Formulari de cerca

Comissions informatives

Les Comissions Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió o Junta de Govern quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

A les comissions es troben representats els distints grups polítics municipals, seguint el criteri de proporcionalitat, i estan presidides per l'Alcalde. 

A Vinalesa hi han constituïdes tres Comissions de Govern, de tipus permanent, i que es corresponen amb les tres gran àrees en què s'estructura l'Ajuntament:

- Comissió Informativa Permanent d’Hisenda i Especial de Comptes

- Comissió Informativa Permanent de Cultura i Benestar Social

- Comissió Informativa Permanent d'Urbanisme i Medi Ambient

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31