Formulari de cerca

El 2017 es manté el mateix IBI que en 2016

Es puja el tipus per a compensar la baixada del valor cadastral

23/12/2016
A partir de gener del 2017 el valor dels immobles de Vinalesa baixarà al voltant d’un 8%, després de l’ajust realitzat per la Direcció General del Cadastre arran la petició realitzada per l’Ajuntament.     L’aplicació del nou coeficient suposaria que la recaptació de l’impost durant l’any que ve es reduiria en prop de 90.000 euros, per la qual cosa la corporació municipal ha aprovat en el ple celebrat el passat 20 de desembre l’increment del tipus de gravamen del 0’68 al 0’74.     Així, la recaptació estimada per al 2017 serà similiar a la d’enguany, de manera que l’Ajuntament puga garantir l’oferta de serveis municipals. A les plusvàlues o altres impostos calculats d’acord amb el valor cadastral dels habitatges sí que notarem un descens de la quantitat que hem d’aportar.     L'IBI (Impost de Béns Immobles) és un tribut directe, real, objectiu i periòdic que grava la propietat. L'IBI incidix sobre tots els béns immobles però hi ha diferències segons la seua naturalesa rústica o urbana. Afecta a tots els immobles de naturalesa urbana, unitats urbanes, amb una relació de propietat delimitada a efectes fiscals. Està regulat en la Llei d'Hisendes Locals de l’Estat.     És l’impost més important per a l’Ajuntament de Vinalesa, amb ell recaptem més d’un milió d’euros, que representa aproximadament el 50% del pressupost municipal. Amb este impost paguem les infraestructures i serveis municipals.     El rebut arriba a les nostres cases al començament de la tardor, i és un impost de caràcter anual. La Diputació, que s’encarrega de la recaptació, ens permet el pagament fraccionat de fins a 12 quotes amb un interés mínim.     El valor cadastral dels nostres immobles està fixat pel Cadastre, depenent del Ministeri d’Hisenda. Per a obtindre este valor, el Cadastre seguix un procediment administratiu que parteix d’estudis de mercat immobiliari i conclou amb la redacció d’una ponència de valors en què es reflexa el valor dels immobles. Segons la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, el valor cadastral urbà està format pel valor del sòl i el de les construccions i s'obté de dades del Cadastre.     El valor cadastral es calcula mitjançant un procediment reglat, el sistema de valoració cadastral, i es corregix segons les característiques de l'immoble com l’ús i disseny, la seua consideració interior, grau de protecció per estar catalogat o formar part d’un conjunt històric-artístic, afecció per alguna acció urbanística, futur vial, expropiació, reparcel·lació i apreciació i depreciació econòmica.

 

  • Amplia la imatge del text
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30