Ajudes al comerç minorista

Finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la secretària d'Estat de Comerç.

 

L'objecte és promoure la participació de les pimes comercials de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de València en l'actuació de diagnòstics d'innovació comercial del Programa de comerç minorista. Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat dels comerços, mitjançant l'elaboració de diagnòstics individualitzats i d'informes de recomanacions de millora, a fi d'impulsar l'adopció, per part d'aquests, de metodologies i solucions que permeten millorar la seua situació competitiva. Sols podrán participar els que pertanguen a algun dels epígrafs d'activitat del CNAE-2009, grup 47, o que estiguen donades d'alta en l'IAE en els epígrafs 64, 65 o 66. En queden excloses les farmàcies.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà el dia 05/07/2019 i  finalitza el 15/11/2019

 

El cost màxim per empresa per a la realització de diagnòstics en el marc d'aquesta convocatòria és de 1.200 euros. Aquest import serà finançat en el marc del Programa de comerç minorista amb càrrec a fons FEDER de la Unió Europea i fons de la secretària d'Estat de Comerç, per la qual cosa aquest servei serà gratuït per als comerços participants.

 

Els comerciants que estiguen interesats poden cridar a l’ADL en horari de 9 a 14 hores.