Ajudes destinades al programa de foment del treball autònom

Aquestes ajudes atorguen una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen al seu ús a través de la creació d’activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Les persones interessades poden passar per l'ADL de l'ajuntament per a obtindre més informació.