La Conselleria d'igualtat i polítiques inclusives convoca ajudes personals dirigides a persones amb diversitat funcional menors de 65 anys

Les modalitats d'ajudes són: Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport, eliminació de barreres arquitectòniques, adaptació de vehicles, transport per a l'assistència de tractament i centre assistencials, ajudes per a sufragar centres residencials i habitatges tutelats.