Convocatòria de Bomber/a Forestal. (Convocatòria SGISE 1/2020)

La Societat valenciana de gestió integral dels serveis d'emergències ha tret una convocatòria de Bomber/a Forestal. (Convocatòria SGISE 1/2020)
El procés selectiu es: BORSA DE TREBALL
El tipus de prova : Valoració de mèrits
Titulació requerida: Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent.
Tota la informació y el procés d’informació mitjançant el següent enllaç:
https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=74534
Per a més informació telefonar al: 96099238.