Rebuts no domiciliats

L'Ajuntament comunica que els rebuts de l'I.V.T.M., guals, recollida de fem, inspecció industrial i motors que no estiguen domiciliats, no arribaran al domicili corresponent a causa d'un problema formal des de Diputació de València. Preguem passar per les oficines municipals tan prompte com es puga i arreplegar els rebuts per al seu ingrés. L’últim dia de pagament és el 2 de maig.