Taxa reguladora de grua

La Policia Local informa que s'ha aprovat recentment una ordenança de la Mancomunitat del Carraixet reguladora de la taxa per recollida, retirada i immobilització de vehicles i altres elements de la via pública, tot açò comportarà que el servei de grua es farà a càrrec del titular o responsable del vehicle.

Les taxes que s’aplicaran seran:
- Ciclomotors i anàlegs: 50 euros
- Vehicles fins a 2000 kg: 90 euros
- Vehicles de més de 2000 kg: 95 euros
Per dia o fracció al dipòsit a partir de les 48 hores: 6 euros.

Preguem que es tinga en compte aquesta informació per evitar situacions no desitjades i la consideració deguda a les normes de trànsit.