Ordenança deduccions en l'import d'abonament els pensionistes en els productes farmacèutics

Programa finançat per l'Ajuntament de Vinalesa destinat a persones pensionistes majors de 65 anys.

És una deducció en l'import que han d'abonar les persones pensionistes en els productes farmacèutics exclosos de règim de la Seguretat Social.