Enllaços Administracions

 

 Logotipo Ministeri de Sanitat

Ministeri de Sanitat

 Logotipo Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanitat

PACTEM NORD

Consorci per a la creació d'ocupació

D.O.G.V

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

B.O.P

Butlletí Oficial de la Provincia de València

B.O.E

Butlletí Oficial de l'Estat
Pagament de tributs Diputació València
Servici PROP de la Generalitat Valenciana
  Prestació de Servicis de la Generalitat Valenciana a ciutadans i empreses.
Oficina Virtual del Catastre
  Comprovació certificats catastrals, cartografia i dades catastrals entre altres servicis.
Administració General de l'Estat
  Informació i accés a servicis de l’Administració General de l’Estat.
Agència Tributària
  L’Agència Tributària és l’organisme públic encarregat de la gestió del sistema tributari estatal.
Tresoreria General Seguretat Social
  Gestió/Pagament, Drets, Obligacions i Servicis de la Seguretat Social.
Finestreta Única Empresarial
  Creació de noves activitats empresarials, servicis integrats de tramitació i assessorament.