L'Ajuntament ajuda a pagar l'IBI a les famílies amb poca capacitat econòmica

L’Ajuntament ha convocat un any més les subvencions de suport al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Esta ajuda, dirigida a veïns i veïnes amb poca capacitat econòmica, es podrà sol·licitar fins al 27 de novembre.

El consistori ha reservat una partida de 4.000 euros del pressupost per a esta subvenció.Totes les persones que complisquen els requisits resultaran beneficiàries i podran rebre fins a un màxim de 150 euros per a abonar l’IBI de la seua vivenda habitual.

Els interessats en demanar esta ajuda han d’haver estat empadronats en Vinalesa i tingut la seua vivenda al poble durant tot l’exercici del 2017. Els possibles beneficiaris no han de posseir un altre bé immoble, a excepció d’un traster o garatge ubicat a l’edifici on residixen. A més, el valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 100.000 euros en el moment en què es realitza la sol·licitud. A banda d’estos requisits,els ingressos de la unitat familiar no podran excedir una certa quantia.

Una vegada es tanque el termini de presentació de la documentació es realitzarà una baremació i es publicarà la llista d’ajudes concedides al tauló d’anuncis de l’Ajuntament.