La “Real Acequia de Moncada” obri el període de cobrament de cequiaje

Es posa en coneixement de tots els Regants d'aquesta Comunitat que per al cobrament del cequiaje de 2019 es procedirà de la forma següent:

 

COBRAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI A TRAVÉS DE LES OFICINES DEL GRUP COOPERATIU CAJAMAR:
Rebran en el seu domicili el rebut corresponent (en cas de no rebre-ho hauran de posar-se immediatament en contacte amb les nostres oficines de Montcada) i durant tot el mes de Maig, excepte dissabtes i festius, s'hauran de presentar per al pagament en qualsevol de les oficines del GRUP COOPERATIU CAJAMAR, amb una BONIFICACIÓ D'1.20 EUROS PER FANECADA.
Així mateix, els rebuts de cequiaje que ja estiguen domiciliats es carregaran en compte el primer dia hàbil de Maig amb la mateixa BONIFICIACIÓ.

 

COBRAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI A la CASA COMUNA DE MONTCADA
Durant tot el mes de Juliol, excepte dissabtes i festius, de 9.00 h a 13.00 h, estaran al cobrament els rebuts de cequiaje SENSE LA BONIFICACIÓ en les oficines de la Comunitat (Avinguda Germanías ,º 8 - Montcada).

 

A partir del mes de setembre, tots els rebuts de cequiaje pendents de pagament quedaran subjectes als corresponents recàrrecs. 

Els regants que ho desitgen, podran procedir a la domiciliació bancària a través de qualsevol oficina del GRUP COOPERATIU CAJAMAR o en les nostres oficines de Montcada.

Per a qualsevol informació o aclariment consulten en les oficines de la Comunitat, a la Casa Comuna de Montcada, Avinguda Germanías núm. 8, telèfon 96 139 19 66.