Contractació de la gestió indirecta del Bar Centre Cívic