Informe tècnic en relació a l'emissió de resolució d'informe ambiental estratègic de l'esborrany de la modificació puntual núm. 2 de l'ordenació detallada del pla general de Vinalesa