Patronat de Serveis Integrals de Vinalesa

El Patronat de Serveis Integrals de Vinalesa (PASIV) és un organisme autònom municipal depenent de l'Ajuntament de Vinalesa que poseeix caràcter administratiu a efectes del seu règim administratiu i comptable.