Punt de registre d'usuari

Entra en l'administració del segle XXI

L'Ajuntament de Vinalesa té un conveni de col·laboració amb l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana a través del qual ha obtés l'autorització com a Punt de Registre d'Usuari.

Mitjançant aquest conveni tots els interessats poden sol·licitar el Certificat Electrònic a l'Ajuntament.
És un mitjà segur d'identificació tan per a Ciutadans com per a Entitats via telemàtica.

Per a rebre més informació o obtindre el teu certificat electrònic acosta't personalment a l'ADL de l'Ajuntament o al Servei Informàtic en horari de 9:00 a 14:00 hores, aportant el teu D.N.I. en vigor.

Podràs realitzar multitud de tràmits administratius com:

- Presentar la declaració de la renda.
- Utilitzar els servicis interactius per a sol·licitants d'ocupació.
- Aconseguir la vida laboral.
- Consultar dades catastrals.
- Sol·licitar beques i ajudes de la Generalitat.