Servei d'atenció a les famílies i a la infància SEAFI

Els serveis especialitzats d'atenció a menors en risc o amb mesura jurídica de protecció i a les seues famílies (*SEAFI) són equips interdisciplinaris de caràcter municipal. La intervenció especialitzada d'aquests serveis, en coordinació amb els equips de Serveis Socials Generals, inclou la prevenció, atenció i tractament de les problemàtiques familiars quan existisquen menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció.

Actuen per tant en la prevenció, atenció i tractament en nuclis familiars amb menors en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció a través d'una intervenció tècnica consistent, entre unes altres, en orientació psicosocial, mediació familiar i teràpia familiar.

El SEAFI de la Mancomunitat del Carraixet compta amb un equip que consta d'una psicòloga i una pedagoga, amb horari d'atenció els dilluns i els dimecres.

Per a accedir a aquest servei és necessària la derivació per part de la Treballadora Social.