Sostenibilitat

Recollida de trastos i mobles inservibles

-
Qui vulga desfer-se de trastos i mobles inservibles podrà depositar-los al costat dels contenidors de fem de forma ordenada i sense entorpir el pas per voreres i calçada el dia 20 d'agost a partir de les 20 h.