Anunci resultat prova psicotècnica i convocatòria realització proves físiques concurs-oposició plaça oficial policia local