Trastos vells

Primer i tercer dijous de mes podem traure els trastos vells a partir de les 20:00 h, al costat dels contenidors i de forma ordenada.

Calendari de recollida per a l'any 2020: