Hisenda

Per a la recepció de les factures, el departament de comptabilitat insta que tots els proveïdors presenten les seues factures de manera electrònica (sobretot en el cas d'empreses que tenen obligació de relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics) a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques FACE (https://face.gob.es/es ).

FACTURES DE L'AJUNTAMENT DE VINALESA
C/ La Fàbrica núm. 1
46114 Vinalesa
CIF: P4626200B
Dades Registre Comptable Factures: PLATAFORMA FACE
Oficina Comptable: L01462606 - Intervenció Ajuntament Vinalesa
Òrgan Gestor: L01462606 - Ajuntament Vinalesa
Unitat Tramitadora: L01462606 - Administració Ajuntament Vinalesa

FACTURES DEL PATRONAT DE SERVEIS INTEGRALS DE VINALESA
C/ La Fàbrica núm. 1
46114 Vinalesa
CIF: P4600070I
Dades Registre Comptable Factures: PLATAFORMA FACE
Oficina Comptable: LA0004174 Patronat de Serveis Integrals de Vinalesa
Òrgan Gestor: LA0004174 Patronat de Serveis Integrals de Vinalesa
Unitat Tramitadora: LA0004174 Patronat de Serveis Integrals de Vinalesa

Enllaços

Galeria