Convocada la renovació de la borsa de neteja

L’Ajuntament de Vinalesa ha enllestit una nova borsa d’ocupació per a seleccionar a les persones encarregades de la neteja viària del municipi. La iniciativa s’ha fet necessària donat que tots els veïns i veïnes que formaven part de la borsa anterior ja han desenvolupat este servei.

En esta ocasió,les bases presenten algunes novetats. Si fins a este moment, les persones seleccionades firmaven directament un contracte de dos mesos, a partir d’ara serà d’un mes, encara que es podrà prorrogar fins a tres. Així, el consistori es vol assegurar que les persones elegides són adequades per exercir esta funció i que ho fan correctament.

A més, ja no caldrà passar una entrevista de treball per tal d’aconseguir el lloc. Pel que fa a la valoració de les persones candidates, s’estableixen uns criteris de priorització basats, entre altres coses, en la situació econòmica, familiar i social dels sol·licitants,amb preferència per a aquells veïns i veïnes que tinguen fills o persones discapacitades a càrrec seu.

El termini per a la presentació d'instàncies i documentació per a formar part de la borsa finalitzarà el dimarts 3 d'abril, 8 dies naturals després d'haver sigut publicades les bases al tauló d'anuncis de l'Ajuntament.

Documentació: