L'Ermita de Santa Bàrbara

Localització geogràfica: C/ Sta. Bárbara de Gafaüt
Cronologia: s. XVII
Ús primitiu: Religiós, ermita
Ús actual: Religiós, ermita
Estat de conservació: Bo
Protecció existent: Protecció integral
Intervencions: Restaurada recentment
Règim de propietat: Parròquia de Sant Honorat

DESCRIPCIÓ

És un edifici propietat de l'Església de Sant Honorat. Està situada en una xicoteta plaça i al mig s´alça una creu. Està composta per dos escalons redons d´obra de taulell i un fust de pedra amb arestes bisellades coronada per una creu de ferro forcat.

Té un aire senzill. La façana amb remat de frontó lluïx la seua espadanya en el vèrtex i una finestra quadrada sobre una llinda recta.
Es tracta d´una nau central única i de caràcter i ús religiós, amb una antiguitat entre 250 i 300 anys. Estructura de sosteniment de murs de maçoneria, siguent els murs laterals de 1m de gruix i la resta de 60cm amb sustentació de coberta a dos aigües per mitjà de volta de canó. A la façana hi ha un rellotge de sol.

Està construïda en honor Santa Bàrbara i els veïns li guardaven devoció perque els ajudara en les pluges de forta intensitat acompanyades de granís i que destruïen la collita.

L'estat de conservació es prou acceptable gràcies a les actuacions que han permès recuperar la coberta, les pintures i els capitells de les vuit columnes que embelleixen l'ermita.