Séquia

DENOMINACIÓ: Real Séquia de Moncada

CRONOLOGIA: Època musulmana

ÚS PRIMITIU: Transport d'aigua per a regadiu

ÚS ACTUAL : Transport d'aigua per a regadiu

ESTAT DE CONSERVACIÓ:

INTERVENCIONS: S'han tapat amb formigó alguns trams

La Real Séquia de Montcada és un dels sistemes hidràulics més antics de les terres valencianes. Té una història de més de 800 anys, ja que els seus orígens es remunten a l'època musulmana, encara que no se sap la data de la seua construcció.
La séquia és un del símbols més importants del municipi a nivell paisatgístic ja que reflexa la tradició agrícola de L'Horta. L'evolució històrica ha modificat el paisatge que envoltava la séquia, canviant la vegetació de ribera pel formigó.

Està dividida en quatre trams i Vinalesa pertany al tram de “l'arc de Moncada”. La seua funció es transportar l'aigua per a regar els cultius del terme.

La séquia té molta tradició popular com a espai públic i d'esplai. Antigament anaven les dones a llavar la roba i la majoria dels xiquets i joves feien ús d'ella com espai per al bany.