L'escola infantil municipal plena les seues places per al pròxim curs escolar

El centre donarà resposta a 74 famílies amb fills i filles d'entre 0 i 3 anys

Ninos consolida el seu posicionament al capdavant de l'Escola Infantil Municipal . La innovació pedagògica, les noves metodologies, i el treball que desenvolupa el seu equip docent des de la igualtat i la responsabilitat social, han posicionat al centre com un referent educatiu en la localitat i en la comarca.

L'escola renova cada curs el seu compromís d'oferir una educació de qualitat, amb un projecte inclusiu i d'avantguarda que afavoreix el desenvolupament de les competències personals de cada infant, fomentant un pensament obert i creatiu.

La concepció dels espais, sobretot els exteriors com espais educatius, és una de les característiques diferenciadores de l'escola, que converteix les zones exteriors com una prolongació de l'aula i no simplement com espais d'ús limitat als moments d'oci o de joc.

L'Escola Infantil Municipal, que acull la gratuïtat en el nivell 2-3 anys dins de la xarxa pública que ha reconegut la Conselleria d'Educació, assegura la continuïtat de la plaça en el cicle i per tant la gratruïtat en el nivell 2-3 anys a l'alumnat matriculat en 0-1 i 1-2 anys.