DEVOLUCIÓ DE LES QUOTES satisfetes pels usuaris i les usuàries del Gimnàs Municipal de Vinalesa amb modalitat mensual, trimestral, semestral i anual a causa de la COVID-19

Per a dur a terme correctament la devolució, s'haurà de seguir el procediment del document annexat de la Resolució d'alcaldia núm. 174

Remetre via email (esports@vinalesa.org) o per registre d'entrada telemàtica a l'atenció de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Vinalesa, la següent documentació:

1. Annex 1 emplenat (descarregar resolució amb Annex1).
2. Adjuntar fotocòpia del CIF/DNI.
3. Adjuntar justificant del pagament de la quota de l'usuari o usuària del gimnàs municipal.

Aquelles persones que no compten amb mitjans electrònics per a la remissió de la informació hauran de contactar amb el número de telèfon 686 284 365

Regidoria d'Esports
Ajuntament de Vinalesa