Es mancomuna amb els pobles del Carraixet el servei de la grua

Els municipis que formen part de la Mancomunitat del Carraixet (Vinalesa, Alfara del Patriarca, Foios i Bonrepòs i Mirambell) han mancomunat recentment el servei de grua.

Així, s’ha redactat una nova ordenança que regula conjuntament la taxa per a la recollida, retirada i immobilització de vehicles i altres elements de la via pública que estiguen situats en llocs prohibits o que pertorben la correcta circulació tant d’altres vehicles com de les persones vianants.

El document establix que la retirada i trasllat de ciclomotors o anàlegs tindrà un cost de 50 euros i amb la resta de vehicles la taxa serà de 90 euros. Hi ha una excepció: si l’afectat és un vehicle de més de 2.000 kg (com ara una furgoneta o un tot terreny), la retirada ascendirà a 95 euros. D’altra banda, el preu per a la custòdia del vehicle a partir de les 48 hores serà de 6 euros per cada dia o fracció establerta.

La retirada d’un vehicle de la via pública es pot deure a diferents causes, entre les quals es troben estacionar en un gual, en doble fila amb el fre de mà activat o amb una marxa posada que no permeta desplaçar-lo, en un lloc on impedisca el pas a qualsevol tipus de vehicle o en punts on es puga generar perill.

El servei es realitza per gestió indirecta mitjançant la concessió amb una empresa privada. No obstant això, els vehicles solament podran retirar-se de la via pública quan ho ordene un agent de l'autoritat, concretament funcionaris de la Policia Local.