Es manté la càrrega impositiva de l’IBI amb la pujada del tipus local

La Direcció General del Cadastre ha tornat a baixar el valor dels immobles de Vinalesa,donat que la revisió cadastral realitzada al nostre municipi data de 2007, en plena bambolla immobiliària, i la taxació dels habitatges no es correspon amb el preu actual del mercat. L’aplicació del nou coeficient marcat pel Govern Central, d’un 4% més baix, suposaria una reducció de més de 45.000 euros en la recaptació de l’IBI (Impost de Béns Immobles), una quantitat molt significativa per a la nostra localitat,de la qual no es pot prescindir si es volen continuar prestant tots els serveis municipals.

Per eixe motiu, la corporació ha aprovat l’increment del tipus de gravamen local del 0’74 al 0’77,de manera que la recaptació estimada per al 2018 serà similar a la de l’exercici passat. La pujada del gravamen s’ha calculat mantenint la càrrega impositiva a les persones propietàries de Vinalesa, de forma que la quantitat econòmica anual que s’ha de pagar a través de l’impost serà pràcticament la mateixa que la de l’any passat. A les plusvàlues i altres impostos calculats d’acord amb el valor cadastral dels habitatges deVinalesa sí que notarem un descens de la quantitat que hem d’aportar.

Amb l’IBI es recapta més d’un milió d’euros a l’any aVinalesa,el que representa prop del 50% del pressupost municipal. Cal mantindre el nivell d’ingressos per a continuar oferint els programes i ajudes de Serveis Socials,esports, cultura i educació, molt consolidats entre la ciutadania.