Modernització de la instal·lació elèctrica del poliesportiu

Durant estos dies estan desenvolupant-se els treballs de modernització de la instal·lació elèctrica del poliesportiu municipal. Amb una dotació econòmica de 15.720’40 euros, procedent del Pla Provincial d’Obres i Serveis 2017, s’està procedint a renovar el cablejat de l’entorn del camp de futbol, de la piscina i de la pista roja, per tal d’adaptar l’equipament a la normativa actual en matèria de seguretat.

Amb la subvenció provincial de l’any passat s’escometran altres treballs, com la reforma dels banys de l’edifici de l’antic Ajuntament o la rehabilitació del magatzem i de les dutxes del poliesportiu. També s’executaran obres per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques del carrer dels Jocs, Doctor Mollà, Major, la Fàbrica i la Plaça Gafaüt, amb el rebaix de les voreres en tots els encreuaments per tal de facilitar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda.