Servei d'orientació laboral mitjançant les noves tecnologies

Si desitges rebre aquest servei has de dirigir-te a l'Agència de desenvolupament local situada a l'Ajuntament de Vinalesa i sol·licitar-lo, deixant les teues dades perquè el personal tècnic del Consorci puga posar-se en contacte i donar-te cita.
També pots utilitzar aquest servei per a donar-te d'alta en la base de dades de persones demandants d'ús de l'agència pública d'ús del Consorci Pactem Nord.