Totes les gestions burocràtiques, ja disponibles a la seu electrònica

A més, s’ha posat en marxa el tauler d'anuncis digital, on tots els edictes que es publiquen estaran a l'abast en l'apartat tauler digital. El veïnat pot continuar realitzant aquestes gestions presencialment, però les empreses, associacions i altres administracions públiques, en compliment amb la Llei d’Administració Electrònica 39/2015, només poden fer-ho de forma telemàtica.

La seu electrònica de l’Ajuntament de Vinalesa s’ha desenvolupat a través del projecte iPobles, una iniciativa plantejada per la Diputació de València que es dirigix a municipis de menys de 20.000 habitants de la nostra província per a materialitzar l’administració intel·ligent en les localitats.

Alguns dels objectius de la plataforma són millorar la qualitat i capacitat de gestió administrativa de les entitats locals i aproximar l’administració local a la ciutadania.