Clausura segona edició del curs de persones cuidadores no professionals de dependència

Des de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Vinalesa, a través dels Serveis Socials Municipals, en el Marc de l'aplicació de la Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ve desenvolupant iniciatives dirigides a la Formació Específica Obligatòria per a totes les persones que siguen reconegudes com a Cuidadores/és No Professionals a través de la Resolució d'Aprovació del Programa Individual d'Atenció de Persones amb Dependència.

L'objectiu d'aquests cursos és facilitar als cuidadors i les cuidadores principals de persones dependent formació i estratègies per a suportar la complicada tasca de la cura de la millor forma possible, millorant l'atenció a la persona dependent, i fomentant "el autocuidado" per a millorar, així, la qualitat de vida de tots dos/as.
La formació ha sigut impartida per l'empresa SAYCA i han participat al voltant de 27 familiars, la valoració dels participants ha sigut molt positiva, troben un espai en el qual poder expressar-se i en el qual la persona cuidadora sent suport, comprensió, i rep formació i, sobretot, atenció.