Indicacions del Centre Salut

 HA DE RESPECTAR L'HORARI DE CITA I NO VINDRE NI ABANS NI MÉS TARD DE LA SEUA HORA. Les cites es donen en unes hores en concret per a evitar que els pacients s’acumulen al centre.

Totes aquestes mesures són PER A LA SEUA PROTECCIÓ, els centres sanitaris són actualment un dels principals llocs de contagi i encara que puga existir una percepció general de millora, el risc de contagi continua estant.

Quan canvie la manera de funcionar del centre s'avisarà a la població, però de moment és molt important que facen ús d’aquestes indicacions.

Atentament: El personal del consultori de Vinalesa.