Setmana Inquieta

Des de 2015 la Setmana Inquieta ompli de ciència i medi ambient els carrers de Vinalesa.
Les seues finalitats són:

- Despertar la curiositat i l’esperit crític de la societat.

- Remoure consciències.

- Apropar la recerca científica.

- Introduir la sostenibilitat en la vida quotidiana.

- Difondre, posar en valor i preservar el patrimoni natural.

- Fomentar la participació activa intergeneracional i fer poble.

“El més important és no deixar de fer-se preguntes” (Albert Einstein)