El millor residu és el que no es genera

Més important que la quantitat recollida n’és la qualitat i en aquest sentit encara tenim molt de marge de millora ja que al contenidor groc un 24% són impropis, és a dir, coses que no haurien d’estar com joguets (millor donar-los a una ONG), medicaments (cal dur-los a la farmàcia), productes perillosos com dissolvents o pintures, biberons, utensilis de cuina i poals que cal portar-los a l’ecoparc o a l’ecoparc mòbil quan ens visita.

Dins del contenidor groc hem de dipositar botelles i envasos de plàstic, llaunes i brics. També, pots deixar tapes i taps de plàstic, metall i xapes, safates d’alumini, paper film i paper d’alumini, desodorants, bosses de plàstic, tarrines i tapes de iogurt, suro blanc i tubs de pasta de dents.

Recordem que bona part del que es tira al contenidor verd acaba soterrant-se en abocadors o s’incinera, mentre que si es diposita als contenidors de recollida selectiva o es porta a l’ecoparc es pot recuperar.

L’alternativa és comprar a l’engròs o triar envasos reutilitzables i resistents. Poc a poc trobem més botigues que s’estan adaptant i permeten que els clients s’emporten la comanda en els seus propis recipients de casa per a evitar l’ús del plàstic.