Tractament de formigues

PLAGUES
Ahir, es va iniciar un nou tractament per acabar en la Plaga de Formigues de la Plaça Ausiàs March.
Este és un tractament  més virulent, per tant, la zona de parc i jardí s'ha tancat durant 24h, per tal d'evitar qualsevol incident si hi ha contacte amb el tractament realitzat.